рішення 34-ї сесії від 12.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К  Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

 Сьоме скликання

ПРОТОКОЛ засідання  34сесії 

 Від 12 вересня 2019 року.    

 Всього обрано 13 депутатів.

Всього  присутні на сесії  12  депутатів.  ( список додається.)

Сесія правомочна.

Порядок денний і регламент депутатам роздані.

                                                                         ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.Звіт про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2019 року.

 Інф. Романенко О.С. – головний бухгалтер

2.Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік.

        Інф. Романенко О.С.- головний бухгалтер.

3.Про внесення доповнень до програми  соціально- економічного розвитку територіальної громади сіл Миронівської сільської ради на 2019 рік.

Інф. Федорчук П.Є.- сільський  голова.

4. Про затвердження  проекту «Капітальний ремонт із заміною покрівлі та утепленням житлового будинку по вулиці Миру в селі Миронівка Шосткинського району Сумської області.

 Інф. Федорчук П.Є.- сільський  голова.

5.Про прийняття  майна до  комунальної власності територіальної громади сіл Миронівської сільської ради та передача майна ОСББ «Меліоратор» та визначення  умов використання майна.

         Інф.  Федорчук П.Є.- сільський  голова.

6.Про прийняття майна до комунальної власності  територіальної громади сіл Миронівської сільської ради.

  Інф. Федорчук П.Є.- сільський  голова.

7.Про списання майна комунальної власності територіальної громади сіл Миронівської с/р.

         Інф.  Федорчук П.Є.- сільський  голова.

     8.  Про уточнення площ земельних ділянок, належних на праві власності гр..  Гончаровій  Олені Ярославівні, Гой Вірі Петрівні, Денисенко Любові Віталіїівні.

Інф. Голобородько В.В.- спеціаліст виконавчого апарату  з питань   земельних  відносин та         розвитку сільськогосподарського виробництва.

9. Про надання у власність земельної ділянки гр.. Куниці Зінаїді Михайлівні  в с. Миронівка, вул.. Перемоги, буд. 17                                                                                                           

Інф. Голобородько В.В.- спеціаліст виконавчого апарату  з питань   земельних  відносин та         розвитку сільськогосподарського виробництва.

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ.

1. Початок пленарного засідання о 15.00 год.

2. Для доповіді з першого     питання-   до  12  хв.

3.Для доповідей з  другого питання – до  10  хв.

4. Для доповіді   третього по четверте питання  до 10  хвилин

5. Для доповіді з   п’ятого по шосте   питання до  15 хвилин.

6. Для доповіді з сьомого  питання до 10 хвилин.

7. Для доповіді з  восьмого  по дев’яте   питання до 8 хвилин.

8. Для інформації по 5 хвилин.

9. Для виступів по обговоренню проектів рішень, повторних виступів, порядку ведення засідання по мотивах голосування, заяв, пропозицій, довідок, повідомлень до 7 хвилин.

10. Сесію закінчити на протязі дня.

 

1.СЛУХАЛИ :Звіт про виконання сільського бюджету за підсумками  першого півріччя 2019 р.      

                         Інф. Романенко О.С.- головний бухгалтер, яка запропонувала затвердити   

                          звіт   про виконання сільського бюджету за підсумкам першого півріччя 2019

                         року.     ( додається.).

Виступили :     Єрохова О.М..- депутат виборчого округу № 04, яка  підтримала дану

                        пропозицію.

Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Голосували «за» - 13. Результати

                         поіменного голосування додаються.

2. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік.

                          Інф. Романенко О.С.- головний бухгалтер, яка запропонувала внести зміни до

                          сільського бюджету на  2019 рік.        

Виступили :   Федорчук Н.В.-  депутат виборчого округу № 03, яка підтримала дану

                       пропозицію. Голосували «за» -13. Результати  поіменного голосування

                       додаються.

Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

3.СЛУХАЛИ : Про внесення доповнень до програми  соціально- економічного розвитку

                         територіальної громади сіл Миронівської сільської ради на 2019 рік.

                          Інф. Федорчук П.Є.- сільський  голова, який запропонував внести

                          доповнення  до програми соціально- економічного територіальної громади

                          сіл Миронівської с/ради.

Виступили :  Колодко А.О.- депутат  виборчого округу № 07, який підтримав дану

                      пропозицію. Голосували «за» -13. Результати поіменного голосування додаються.

Вирішили :         прийняти рішення. ( Рішення додається.) Прийнято одноголосно.

4.СЛУХАЛИ : . Про затвердження  проекту «Капітальний ремонт із заміною покрівлі та

                           утепленням житлового будинку по вулиці Миру в селі Миронівка

                           Шосткинського району Сумської області.

                           Інф. Федорчук П.Є.- сільський  голова, який запропонував  затвердити

                  даний проект.

Виступили : Ніколаєнко В.М.- депутат виборчого округу № 09, який підтримав дану

                     пропозицію. Голосували «за» - 13. Результати поіменного голосування додаються.

 Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

5.СЛУХАЛИ :  Про прийняття майна до комунальної власності територіальної громади

                              Миронівської сільської ради, передача майна ОСББ «Меліоратор» та

                               визначення умов використання майна.

                              Інф. Федорчук П.Є.- сільський  голова, який запропонував  прийняти майно

                           до комунальної власності і передачу  майна ОСББ «Меліоратор» та визначити

                           умови використання майна, згідно додатку.

Виступили :  Макаренко С.М.- депутат виборчого округу № 12, який підтримав дану

                     пропозицію. Голосували «за» - 13. Результати поіменного голосування додаються.

 Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

 6.СЛУХАЛИ : Про прийняття  майна до  комунальної власності територіальної громади сіл

                        Миронівської сільської ради .

                        Інф.  Федорчук П.Є.- сільський  голова, який запропонував прийняти до

                        комунальної власності територіальної громади сіл Миронівської сільської

                        майно, згідно додатку.

Виступили :  Тимошенко О.П. - депутат виборчого округу № 11, який підтримав дану

                     пропозицію. Голосували «за» - 13. Результати поіменного голосування додаються.

 Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

7.СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності територіальної громади сіл

                           Миронівської с/ради.

                         Інф.  Федорчук П.Є.- сільський  голова,який запропонував  надати згоду на

                         списання майна комунальної власності, згідно додатку.

Виступили :  Пирогова Н.В.- депутат виборчого округу № 01, яка підтримада  дану

                     пропозицію. Голосували «за» - 13. Результати поіменного голосування додаються.

 Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

8.СЛУХАЛИ :  Про уточнення площ земельних ділянок, належних на праві

                             гр..  Гончаровій  Олені Ярославівні, Гой Вірі Петрівні, Денисенко Любові

                              Віталіїівні.

                               Інф. Голобородько В.В.- спеціаліст виконавчого апарату  з питань   земельних

                              відносин та         розвитку сільськогосподарського виробництва, яка

                              запропонувала уточнити площі земельних ділянок даним громадянам.

Виступили :  Макаренко С.М..- депутат виборчого округу №  12, який підтримав  дану пропозицію. Голосували «за» - 13. Результати поіменного голосування додаються.

Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

9.   СЛУХАЛИ : Про надання у власність земельної ділянки гр.. Куниці Зінаїді Михайлівні  в

                        с. Миронівка, вул.. Перемоги, буд. 17                                                                                                            

                           Інф. Голобородько В.В.- спеціаліст виконавчого апарату  з питань   земельних 

                            відносин та         розвитку сільськогосподарського виробництва, яка запропонувала

                           надати земельну ділянку у власність гр.. Куниці З.М.

Виступили :  Макаренко С.М..- депутат виборчого округу №  12, який підтримав  дану пропозицію. Голосували «за» - 13. Результати поіменного голосування додаються.

Вирішили :  прийняти рішення. (Рішення додається. ) Прийнято одноголосно.

 

 

    На цьому сесія свою роботу закінчила.

       Сільський голова                           П.Є. Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

  Сьоме скликання

        Тридцять  четверта   сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 вересня 2019 року

 Про  звіт про виконання

 сільського бюджету  за

другий квартал 2019 року..

 

 Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера сільської ради Романенко О.С. «Про виконання  сільського бюджету за   другий квартал 2019 року», керуючись пунктом 23 частини першої ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Миронівська сільська рада     в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за підсумками   другого кварталу 2019 року

 

 

 

-  По доходах загального фонду в сумі    -           694957,00 грн

 - По видатках загально фонду в сумі      -           651300,00 грн

  -по доходах спеціального фонду в сумі  -            39540,00 грн  

 - по видатках спеціального фонду в сумі -           39726,00 грн.

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

Сьомого скликання

Тридцять четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

  Від 12  вересня 2019 року

  Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік.

 

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера  сільської ради Романенко О.С.„ Про внесення змін до сільського бюджету  на 2016 рік та керуючись пунктом 23 частини  першої, статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Миронівська  сільська  рада                в и р і ш и л а :

 

1. Збільшити доходи загального фонду  -на суму 80000,00грн.

                             по коду  41052301-на суму 80000,00грн.

                            

2. Збільшити доходи спеціального фонду на  суму  80000,00грн.

                       

3. Збільшити видатки спеціального фонду на суму 80000,00грн.

                     По ТКВКБМС 0117363 на суму 80000,00грн.

                             КЕКВ 3132 –на суму 80000,00грн.

4.Зменшити видатки загального фонду на суму 21000,0000грн.

                     По  ТКВКБМС 0110150 –на суму 16000,00грн.

                     По  ТКВКБМС 0115061-на суму 5000,00грн.

5.Збільшити видатки спеціального фонду на суму  21000,00грн.

 

                  По ТКВКБМС 0116013- 21000,00грн.

                                   КЕКВ 3132-21000,00грн

                                        

Установити дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 101000,00грн. що склався за рахунок

- спрямування доходної частини сільського бюджету на збільшення бюджетних призначень в сумі -101000,00грн.

-передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду у сумі-101000,00грн

5.Установити дефіцит спеціального фонду в сумі 101000,00грн. джерелом покриття якого визначити доходну частину загального фонду до спеціального фонду.

 

 

 

 

Сільський  голова                                         Федорчук П.Є.

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

 Сьоме  скликання

     Тридцять   четверта  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 вересня 2019 року

 Про  прийняття майна до комунальної власності

 територіальної громади Миронівської сільської ради

та передача майна ОСББ «Меліоратор» та визначення

 умов використання майна.

 

 

 Заслухавши  інформацію сільського голови  Федорчука П.Є. щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради майна та передачу майна ОСББ «Меліоратор» у постійне користування, керуючись статтею 25, частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 Миронівська сільська рада  в и р і ш и л а :

 

 1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради майно , згідно додатку та передати дане майно у постійне користування ОСБб «Меліоратор» ( додається.)
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально- економічного та культурного розвитку села, побутового та торгівельного обслуговування.

 

 

 Сільський  голова                                П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР

 

Про визначення умов використання майна комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради, переданого у постійне користування.

 

13 вересня 2019                                                                                                с. Миронівка

 

 

 

Миронівська сільська рада, надалі «Власник» , в особі  сільського голови Федорчука Петра Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та ОСББ «Меліоратор», надалі «Користувач», в особі голови правління Єрохової Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту з другого боку уклали цей Договір про визначення умов використання майна комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради, переданого у постійне користування про наступне :

 

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ.

1.1.«Власник» , згідно з рішенням  34 сесії Миронівської сільської ради від  12 вересня 2019 року «Про передачу майна в постійне користування ОСББ «Меліоратор» та визначення умов використ ання даного майна» передає «Користувачу» в постійне користування майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Миронівської сільської ради, відповідно до переліку майна ( додаток 1 ).

1.2.«Користувач» використовує передане йому майно для забезпечення здійснення визначених чинним законодавством функцій та обов’язків.

1.3.Перелік майна комунальної власності територіальної громади Миронівськох сільської ради, переданого у постійне користування ОСББ «Меліоратор» є невід’ємною частиною Договору.

 

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1.«Власник» вирішує питання управління майном комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради

2.«Власник»  має право :

 • Здійснювати передбачений законом контроль  за ефективним використанням майна, його збереженням та підтриманням в належному стані.
 • 2.3.«Користувач» зобов’язаний :
 • Ефективно та згідно з його прямим призначенням використовувати закріплене за ним майно комунальної власності  територіальної громади Миронівської сільської ради, підтримувати його в належному стані та забезпечувати збереження ;
 • Керуватись у своїй діяльності нормативно- правовими документами України та рішенням Миронівської сільської ради.
 • 2.4.Тільки з дозволу «Власника» та відповідно до вимог чинного законодавства «Користувач» може вирішувати питання щодо розпорядження майном комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради, переданого йому у постій     не користування, а саме : здавати його в оренду чи передавати в постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, вирішувати питання про списання непридатного майна.

 

 

 

 

                                                            

 

 

                                                             3.ТЕРМІН  ДІЇ.

 

Договір укладений на невизначений термін, набуває чинності з дня його підписання. Дія Договору припиняється  за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

4.ІНШІ УМОВИ.

 

4.1.Відносини сторін, які не врегульовані цим договором регламентуються законодавством України.

Зміни  та доповнення до цього   Договору  або додатку до Договору вносяться сторонами у письмовій формі, підписуються обома сторонами і є обов’язковимми до виконання.

4.2.Спори, що виникають при виконанні цього Договору вирішуються у встановленому законом порядку.

4.3.Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної сторони.

 

Додаток: : перелік майна комунальної власності  територріалтьної громади Миронівської сільської ради, переданого у постійне користування ОСББ «Меліоратор».

 

5.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

 

«Власник»                                                                          «Користувач»

Миронівська сільська рада                                                ОСББ «Меліоратор»

С. Миронівка                                                                       с. Миронівка

Вул.. Заозерна,2                                                                  вул. Меліораторів, 7

 

 

Сільський  голова                                                    Голова правління ОСББ «Меліоратор»

 

_____________П.Є.Федорчук                               _____________О.М.Єрохова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Додаток до рішення 34-ї сесії 07 скликання

                       від 12.09.2019 року

 

ПЕРЕЛІК

 Майна комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради, переданого у постійне користування ОСБб «Меліоратор».

 

№ з/п

Найменування

Інвентарний номер

Рік введення в експлуатацію

Одиниця виміру

Кількість

 Балансова вартість

1

 Агрегат електронасосний центробіжний свердловинний типу ЕЦВ № 6-10-110

 

2019

штук

1

6770,00

 

2

 Агрегат електронасосний центробіжний свердловинний типу ЕЦВ № 6-10-110

 

2019

штук

1

6770,00

 

 

Разом

 

 

Штук

2

13540,00

3

 Майданчик для збору  ТПВ з 4-ма контейнерами по вул. Миру

 

2016

Шт..

1

22952,04

 

Разом

 

 

Шт..

3

36492,04

 

             Сільський  голова                                                    Голова правління ОСББ «Меліоратор»

 

             _____________П.Є.Федорчук                                 _______________О.М.Єрохова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

  Сьоме скликання

        Тридцять четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

       Від  12 вересня 2019 року

      Про    внесення доповнень до  програми соціального і

      економічного розвитку  територіальної громади сіл

      Миронівської сільської ради на 2019 рік.

 

          Заслухавши інформацію сільського голови Федорчука П. Є. щодо внесення доповнень до програми соціального і економічного  розвитку територіальної громади сіл Миронівської сільської ради, затвердженої рішенням  31 сесії 07  скликання від 07 лютого 2019 року, відповідно до п.22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Миронівська сільська рада в и р і ш и л а :

 

 1. Доповнити п.1. розділу «Будівництво та ЖКГ» програми соціального і економічного розвитку територіальної громади сіл Миронівської сільської ради, а саме :

 

 •  За кошти соціальних угод  провести обрізку дерев  на кладовищі в с. Крупець

 

       

 

                 Сільський  голова                                       П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

  Сьоме скликання

        Тридцять  четверта  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

       Від  12 вересня 2019 року

      Про   затвердження проекту « Капітальний ремонт  із заміною покрівлі та утепленням

      житлового будинку по вулиці Миру в селі Миронівка Шосткинського району Сумської області».

 

         Відповідно до порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженої  Постановою КМУ за № 560 від 11.05.2011 року  та експертного звіту  ТОВ «Укрекспертиза в будівництві» від 22.07.2019 року за № 0942-4438-19/УЕБ/В щодо розгляду кошторисної частини проектної документації   

 

       Миронівська сільська рада                  в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити проектно- кошторисну документацію «Капітальний ремонт із заміною  покрівлі та утепленням житлового будинку по вулиці Миру в селі Миронівка Шосткинського району Сумської області»  загальною кошторисною вартістю –  737,250 тис. грн.. за такими техніко- економічним показниками  :

 

Будівельні роботи-  572,386 тис. грн.

Інші витрати  - 41, 989 тис. грн.

ПДВ 20% -122,875 тис. грн.

Загальна вартість-  737,250 тис. грн..

 

 

 

                 Сільський  голова                                       П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

 Сьоме  скликання

     Тридцять   четверта  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12 вересня 2019 року

 Про  прийняття майна до комунальної власності

 територіальної громади сіл  Миронівської сільської ради

 

 

    Заслухавши інформацію сільського голови Федорчука П.Є. щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади сіл Миронівської сільської ради майна, керуючись статтями 26, 60   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»   Миронівська сільська рада      

ВИРІШИЛА:

1.Прийняти до комунальної власності територіальної громади сіл  Миронівської сільської

ради майно , згідно додатку . ( додається.)

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

   планування місцевого бюджету, фінансів, соціально- економічного та культурного

   розвитку села, побутового та торговельного обслуговування.

 

 

 Сільський  голова                                П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Додаток до рішення 34-ї сесії 07 скликання

                       від 12.09.2019 року

ПЕРЕЛІК

 Майна комунальної власності територіальної громади  сіл Миронівської сільської ради.

 

№ з/п

Найменування

Інвентарний номер

Рік введення в експлуатацію

Одиниця виміру

Кількість

 Балансова вартість

1

Бетонна огорожа  біля сільської ради

 

2017

штук

1

3285,00

2

Бетонна огорожа біля АЗПСМ

 

2018

Шт..

1

8505,00

 

3

Бетонна огорожа біля меморіалу та пам’ятника біля СБК

 

 

 

 

 

4

 Твердопаливний котел для приміщення Миронівської сільської ради

 

2018

Шт..

1

13630,00

5

  Акустична система ARCTIC НВ-215Н в комплекті ( підсилювач ARCTIC ХL1250  та кабель WARWICK RCL30520 D8)

 

2019

Шт..

2

23618,00

6

Ноутбук для СБК

 

2014

Шт..

1

8000,00

7

  Нові костюми для народного фольклорного колективу «Криниченька»

 

 

 

2018

Шт..

14

18575,00

8

 Чобітки  ( сценічне взуття) для нардного фольклорного колективу «Криниченька»

 

2019

Штук

14

17920,00

9

 Бензопила

 

2014

Шт..

1

2120,00

10

Тачка для збору сміття

 

2014

Шт..

1

450,00

11

Вуличні сонячні ліхтарі

 

2017

Шт..

8

290613,00

12

Відремонтовані колодязі ( с. Миронівка- 7, Шкирманівка-5, с. Крупець-6)

 

 

Шт..

18

 

13

Альтанки відпочинку

 

2018

Шт..

4

99928,00

14

Дитячий майданчик ( с. Миронівка, вул.. Меліораторів)

 

2016

Шт.

1

65625,00

15

Спортивний майданчик у Миронівському НВК

 

2019

Шт..

1

60000,00

16

Мікрофони

 

2018

Шт..

 

6116,00

17

Металева огорожа с/ради

 

2017

Шт..

1

4521,28

18

Віконні жалюзі с/ради

 

2017

Шт..

7

3187,00

19

Настінні стенди с/ради

 

2016

Шт..

8

6171,00

20

Бензокоса

 

2014

Шт..

1

8030,00

21

Новорічні костюми для СБК

 

2018

Шт..

2

5431,00

22

Телефонні апарати для  с/ради

 

2016

Шт..

3

1077,00

23

Комп’ютери в комплекті для с/ради

 

2014

Шт..

3

24000,00

24

Принтери для с/ради

 

2014

Шт..

2

3000,00

25

Інфрачервоний ВЕКО ВКІ 2000 DE

 

2010

Шт.

1

1034

26

 Миронівське озеро

 

2017

Шт..

1

1202,216

27

Прилеглий канал з водоймою ( Миронівське озеро)

 

2017

Шт..

1

777,497

Сільський  голова                                                    П.Є.Федорчук.

 

 

            У К Р А Ї Н А

Миронівська сільська рада

Шосткинського району Сумської області

  Сьоме скликання

        Тридцять  четверта  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від 12 вересня 2019 року 

Про   надання дозволу на списання комунального майна

територіальної громади Миронівської сільської ради

 

    Розглянувши висновки комісії  з приводу  списання основних засобів у зв`язку з тим, що має значний фізичний знос та є морально застарілим,  комісія з депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, адміністративно-територіального устрою та соціального захисту населення, освіти, охорони здоров”я, земельної реформи та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,керуючись Положенням «Про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради», затвердженого  рішенням 33-ї сесії 07 скликання  Миронівської сільської ради від 19 червня 2019 року, враховуючи висновок комісії, затвердженої розпорядженням сільського голови від  02 липня 2019 року за № 12 ,

 На основі дефектного акту ( акт обстеження) ТОВ «Укрмаркет-1» Миронівська сільська рада

                                                      ВИРІШИЛА:

1.Надати   дозвіл виконавчому комітету Миронівської сільської ради  на списання комунального майна територіальної громади сільської ради, яке фізично зношене та тривалий час не використовується.  Дане майно непридатне для подальшої експлуатації, ремонту не підлягає, згідно додатку  ( додається.)

2. Списання  майна зазначеного в п.1.рішення провести згідно затвердженого Положення «Про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади сіл Миронівської сільської ради « та чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, адміністративно-територіального устрою та соціального  захисту населення, освіти, охорони здоров”я,  земельної реформи та охорони навколишнього

середовища.

 

 

 

 Сільський  голова                          П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

34 сесії від 12.09.2019 року.

ПЕРЕЛІК

Майна комунальної власності територіальної громади Миронівської сільської ради, яке підлягає списанню

№ з/п

Найменування

Інвентарний номер

Рік введення в експлуатацію

Одиниця виміру

Кількість

 Балансова вартість

1

Телевізор «Крим»

 

1990

штук

1

1328,00

2

 Покривала ритуальні

 

1980

Шт..

2

136,00

3

  Друкарська машинка «Ятрань»

 

1996

Шт.

1

535,00

4

  Друкарська машинка

 

1980

Шт..

1

136,00

5

 Підсилювач «Барі»

 

1990

Шт..

1

1168,00

6

  Підсилювач «Гармонія»

 

 

1990

Шт..

1

1066,00

7

 Орган «Мікі»

 

1990

Штук

1

774,00

8

 Магнітофон- приставка «Ельфа»

 

1990

Шт..

1

 

758,00

9

Баян «Атлант»

 

1990

Шт..

1

241,00

10

Магнітофон «Юпітер»

 

1990

Шт..

1

182,00

11

Задник коричневий

 

1990

Шт..

1

285,00

12

Занавіс

 

1990

Шт..

1

379,00

13

Одяг сцени

 

1990

Шт.

1

3006,00

14

Електропрогравач «Вега»

 

1990

Шт..

1

340,00,00

15

 Радіопрогравач «Шарм-2»

 

1990

Шт..

1

468,00

16

Звукопідсилювач з колонками

 

1990

Шт..

1

989,00

17

Синтизатор «Елетронікс»

 

1990

Шт..

1

1239,00

18

Котел газовий «Данко» 18КВТ димохідний 2-х контурний

 

2009

Шт..

1

2990,00

19

Павільон- їдальня по вул.Миру

 

1985

Шт.

1

16200,00

20

Труба котельні по вул. Миру

 

1979

Шт..

1

 

 

             Сільський  голова                                                    П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

34 сесії від 12.09.2019 року.

Пояснювальна записка

до проекту рішення Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області

          «Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади 

                 Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області»

  

До виконавчого комітету Миронівської сільської ради  звернулися листами депутати сільської ради про наведення упорядкування території по вулиці Миру в с. Миронівка.  На даній території знаходиться павільйон – їдальня та приміщення котельні з димовою трубою. Дані об’єкти знаходяться в аварійному стані та наражають на небезпеку громадян.

            Виконавчий комітет Миронівської сільської ради підготував дані про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади Миронівської сільської ради, що перебуває  на  балансі згідно з  доданими переліками основних засобів, які вийшли з ладу та не підлягають ремонту.

Керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

«п.5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам…»

.Виконавчий комітет Миронівської сільської ради підготував до розгляду на сесії Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області проект рішення «Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади Миронівської сільської ради».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            У К Р А Ї Н А

                              

                                       Миронівська сільська рада

                               Шосткинського району Сумської області

                                           Тридцять четверта сесія

                                                Сьоме скликання

                                                

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12  вересня  2019 року

Про уточнення площ земельних

ділянок, належних на праві власності

гр. Гой Вірі Петрівни на 2/3 частини

гр. Гой Вячеславу Володимировичу

на 1/3 частку гр. Денисенко Л.В..,

гр. Гончаровій О.Я. для ведення

товарного сільськогосподарського

виробництва на території Миронівської

сільської  ради.

 

                                                                         

 

Розглянувши заяви громадян  Гой Віри Петрівни на 2/3 частини .,  гр.Гой Вячеслава Володимировича на 1/3 частку., гр.Гончарової Олени Ярославівни., гр. Денисенко

Любов Василівни  щодо уточнення площ земельних ділянок та технічну документацію

 із землеустрою , щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі

( на місцевості) на території Миронівської сільської ради, керуючись статтями 12,81 Земельного кодексу України, статтею 5 Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), статтями 16,24 Закону України «Про державний земельний кадастр» та п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Миронівська сільська рада  в и р і ш и л а:

 

1.1. Уточнити площу земельних ділянок, належних на праві власності  гр.Гой Вірі Петрівні на 2/3 частини  та Гой Вячеславу Володимировичу на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого за № 517 від 24.07.2019 року, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в межах колишнього КСП «Зоря» на території Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області

      

 • рілля  – 1,4160 га. кадастровий номер 5925384900:01:006:0040 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території Миронівської сільської ради
 • сіножаті – 0,4563 га кадастровий номер 5925384900: 01:008:0391 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської сільської ради                  
 • пасовище – 0,7960 га. кадастровий номер 5925384900:01:005:0002 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської сільської ради

 1.2. Уточнити площу земельних ділянок , належних  на праві власності  громадянки

Гончаровій Олені Ярославівні на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом , зареєстрованого за № 403 від 26.06.2019 року, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) в межах колишнього КСП «Зоря» на території Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області

 

 • рілля – 1,4265 га. кадастровий номер 5925384900:01:006:0031 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської сільської ради
 • сіножаті – 0,5967 га кадастровий номер 5925384900:01:011:0006 для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської сільської ради
 • пасовища _ 0,7435 га. кадастровий номер 5925384900: 01:005:0010 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської сільської ради.

  1.3. Уточнити площу земельних ділянок , належних на праві власності гр. Денисенко Любов Віталіївні на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого за № 1290 від 09.07.2019 року, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) в межах колишнього КСП «Зоря» на території Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області

         - рілля – 2,6286 га. кадастровий номер 5925384900:01:006:0121 для ведення         .

           товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської

           сільської ради Шосткинського району Сумської області

-  сіножаті – 1,1935 га. кадастровий номер 5925384900:01:004:0048 для ведення

   товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської  

           сільської ради  Шосткинського району Сумської області

-  пасовище – 0,5896 га кадастровий номер 5925384900:01:008:0031 для ведення

            товарного сільськогосподарського виробництва на території Миронівської   

            сільської ради

2. Раніше видані сертифікати (  ЗП № 0190970., СМ № 0253117., ЗП № 0190986) на право на земельну частку (пай) повернути в Шосткинську райдержадміністрацію.

 

 

3.Довести до відома гр. Гой В.П., Гой В.В., Гончарову О.Я.,Денисенко Л.В. про необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки у Реєстраційній службі Шосткинського районного управління юстиції у Сумській області.

 

  

   

      

Сільський голова                                                П.Є.Федорчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                               

                                       Миронівська сільська рада

                               Шосткинського району Сумської області

                                           Тридцять четверта  сесія

                                                Сьоме скликання

                                                

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від 12  вересня  2019 року

Про затвердження технічної документації

Із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки

та надання у власність гр. Куниці З.М.

 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  діляноки  в натурі (на місцевості) гр.Куниці Зінаїди Михайлівни  для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Миронівка, вул.Перемоги,17  Шосткинського району  Сумської області на території Миронівської сільської ради, керуючись ст.12, ст.116,118,120,121,126 Земельного кодексу України , Законом України «Про Державний земельний кадастр»

та п.34 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

Миронівська сільська рада  в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Куниці Зінаїди Михайлівни в с.Миронівка , вул,Перемоги,17 на території Миронівської сільської ради Шосткинського району Сумської області

1.1.Надати у власність гр. Куниці Зінаїді Михайлівні  земельну  ділянку , яка розташована по вул. Перемоги,17 в с.Миронівка Шосткинського району Сумської області а саме:

      для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд площею – 0,1997 га. кадастровий номер 5925384900:02:001:0266  

2. Землевпоряднику Миронівської сільської ради внести зміни до земельнокадастрової документації.

3. Довести до відома гр.Куниці Зінаїди Михайлівни про необхідність реєстрації права

власності на земельну ділянку у реєстраційній службі Шосткинського міськрайонного управління юстиції.

  

      

 

   

 

 

 

Сільський голова                                             П.Є.Федорчук